Terminologie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Terminologie

Klik op de bovenstaande beginletter of gebruik de zoekfunctie…


In deze glossary -die allerminst volledigheid probeert na te streven- heb ik een aantal woorden opgenomen die belangrijk kunnen zijn voor mensen die zichzelf vragen stellen aangaande “kink” in hun relatie(s). Een Glossary met woorden om het over te hebben met jouw partner. Leuke woorden, lastige woorden, spannende woorden om het samen over te hebben.
Woorden op het gebied van Kink, op het gebied van polyamorie.

Veel begrippen hebben soms een soort van schijnduidelijkheid terwijl zij eigenlijk het begin van een gesprek zouden kunnen zijn. “Doe jij aan BDSM?” of “Ben jij ook kinky?” is bijna net zo ‘nietszeggend’ als “doe jij aan internet?”
Daarom heb ik,  juist om de onderlinge discussies mogelijk te maken, dit “woordenboekje” gemaakt. Met woorden en begrippen om te gebruiken in het overleg met jouw klanten, met jouw therapeut, jouw partner(s). Een pallet van woorden ook om op elkaar af te stemmen en te spreken over wensen.

[Verwijs naar deze lijst met: https://kinkawareinfo.wordpress.com/terminologie/]

het oude woordenboek

andere woordenboeken

Op de volgende websites staan uitgebreide woordenboeken


vragen stellen

Heeft u vragen over termen? Stel ze dan hier: