Positie bepaling: Kink Aware Professionaliteit

positiebepaling

Een “kinky seksualiteit” , anders gezegd een “niet gewone” seksualiteit is voor veel mensen een reden voor (ons inziens onterechte) schaamte waardoor regelmatig professionals niet worden geraadpleegd, terwijl dit wel handig zou zijn.
Van huishoudelijke diensten die niet schrikken van toys en die weten hoe deze schoon te maken zonder deze te ruïneren of zichzelf te besmetten, via bouwbedrijven die weten van haken en ogen en meubelmakers die mee kunnen denken tot behandelaars in de geestelijke of (para)medische hoek die niet beginnen om jouw kink te behandelen en advocaten die ervaring kennis hebben van de wet met betrekking tot kink.

Lees verder

Positie bepaling: Therapie, Coaching & Counseling door Kink Aware Professionals

positiebepaling

Het lijkt inmiddels realistisch om ervan uit te gaan dat “kinky seksualiteit” niet een aandoening is en dus niet ‘genezen’ hoeft te worden. Het gegeven dat er onder kinksters ongeveer evenveel psychologische en psychiatrische klachten blijken te zijn als onder het landelijk gemiddelde maakt het ook onwaarschijnlijk dat een niet-gebruikelijke oriëntatie een gevolg is van een psychiatrische aandoening of van life-events maar dat het een identiteit is op basis van geaardheid, van socialisatie en van persoonlijke keuzes.
Lees verder

Gedragscode van Kink-Aware Professionals

Natuurlijk komt een cliënt/patient bij een kink aware behandelaar omdat seksualiteit een rol speelt in het bespreken van zijn/haar haar problemen.

  • Daarom is het belangrijk dat een kink aware behandelaar probeert om seksualiteit waardevrij te benaderen. Een andere vorm van seksualiteit is niet goed of niet slecht, het is
    • mogelijk een onderdeel van de identiteit en
    • op een ander niveau een persoonlijke keuze die
    • minstens gevolgen heeft voor het gedrag

    en voor- en nadelen verdienen een realistische niet-veroordelende benadering in gesprekken en behandelingen.

  • Lees verder