Vragen om jouw cliëntele te stellen als Kink Aware Professional

Discussiestuk (work in progress)

Naar aanleiding van de artikelen Hoe herken je het verschil tussen Mishandeling en BDSM? 01, 02, 03, 04, 05 wilde ik mensen vragen om mee te denken over de vragen die je kunt stellen wanneer je als behandelaar BDSM wilt noemen als mogelijke oorzaak van blauwe plekken die je zorgen baren.

Ik wil professionals of betrokkenen vragen om mee te denken en hier de vragen te geven die zij uit ervaring prettig vonden als een professional die stelde of de vragen te geven die voor jou als professional nuttig bleken.


Als professional zal je soms signalen zien die je mogelijk professionele zorg oproepen tenzij zij blijken te horen bij een kinky lifestyle. In de boven genoemde posts wordt al ingegaan op het verschil maar het is voor de leek op kink-gebied toch soms zoeken naar het stellen van de juiste vragen.

Voorop staat natuurlijk dat je de gesprekstechnieken beheerst die van een professional verwacht mogen worden dus de volgende vragen zijn hier wat gekunsteld en “kookboek”-achtig gepresenteerd. Ik stel dan ook niet voor om dit als lijstje te gaan onthouden maar dat wel de logica van de vragen een aanleiding kan zijn voor een meer open gevoerd gesprek.

 cue  mogelijke vraag  aandachtspunt
“Ik zie deze blauwe plekken (aanleiding) en wil graag met je meedenken (reden), kun je me daar meer over vertellen (open vraag)?” Nota Bene: het centrale verschil tussen BDSM en mishandeling is “informed consent” een gesprek zal erop gericht zijn om te kunnen herkennen of de toegebrachte <striemen / blauwe plekken> zijn ontstaan in een situatie die gekenmerkt wordt door wederzijds consent en wat het niveau van dat consent is geweest.
Beschadigingen (bijv. striemen of blauwe plekken) zijn zichtbaar “Zijn die <striemen / blauwe plekken> ontstaan door een ongelukje gebeurd, of door een spel in de relatie of zijn er dingen gebeurt die je niet in de hand had?” lees evt:  mishandeling versus spel vanuit informed consent*
-indien “ongelukje” en de <striemen / blauwe plekken> zien er niet uit als een ongelukje (zie: 01 -defensief) “Ik wil niet veroordelen en striemen kunnen er bij horen (openminded positie) maar dit ziet er in mijn ogen niet uit als een ongelukje (persoonlijk oordeel helder). Weet je zeker dat het om een ongelukje gaat?” Mishandeling wordt vaak ontkend het kan verstandig zijn om een vraag te herhalen om iemand de kans te geven zich te bedenken over het eerste antwoord.
– – als iemand bij het “ongelukje” verhaal blijft terwijl dit erg onwaarschijnlijk lijkt “ik was er niet bij en weet natuurlijk niet wat er gebeurd is maar het ziet er niet uit als een ongelukje. Maar dat maakt niet uit of het een ongelukje is. Het is goed dat je gekomen bent. En een volgende keer: kom zodra je het nodig vindt, OK Het is vaak belangrijk om de twijfel die je waarschijnlijk toch al wel kenbaar hebt gemaakt ook expliciet te maken zonder dat je de “Waarheid” claimt.

Het is ook vaak belangrijk om privacy te benadrukken en mensen niet in het nauw te praten want dan komen zij een volgende keer niet terug.

– – indien niet “een ongelukje” of
-indien “relatie”
“Zijn deze dingen met jouw instemming gebeurd?”
in kinky terminologie:
“was er sprake van consent?”
Zijn er factoren die dIt volwassen consent mogelijk belemmeren (denk aan voorwaarden voor het nemen van volwassen -dus leeftijd- beslissingen als: psychologische of psychiatrische stoornissen die volwassen beslissingen in de weg staan, voldoende IQ voor het nemen van beslissingen, financiële afhankelijkheid die de keuzevrijheid beperkt, huisvesting of sociale repercussies die keuze vrijheid inperken, onder invloed zijn van drugs ten tijde van het spel of de voorbereiding, verslavingsproblematiek en verminderde eigen beslissingscapaciteit gezien het het voorzien van middelen, etc.).
– – indien “ja” “hebben jullie samen een BDSM-relatie?” sinds dat BDSM bekender is geworden is “Nee hoor het was BDSM” soms een manier waarop mishandeling (uit angst of uit schaamte) wordt toegedekt.
– – indien “ja” “hebben jullie een stopwoord afgesproken of was een andere manier waarop jij het BDSM-spel kan stoppen?” Er kan sprake zijn van zogenaamd “subspace” waardoor de bottom niet meer zo verbaal is maar waar het om gaat is dat er een manier is voor de bottom (degene die de aan de kant van de tikken zit of diegene die aan de kant van de vernederingen zit) om het spel te be-eindigen. Als er géén manier is om om invloed uit te oefenen op het verloop en geen manier om het spel te stoppen dan is dit dus geen spel (spel wordt gekenmerkt door regels) en is dit één Red Flag en zou je een gesprek kunnen openen over het gegeven dat het moeilijk is consent te bewaren als er geen feedback is.

NB: Er is een groot verschil tussen een stopwoord niet  (willen) gebruiken en geen stopwoord hebben.

– – – indien “stopwoord afgesproken” “Heb je dat stopwoord (of andere vorm) ook gebruikt en is het toen ook gestopt?” NB: “het is gestopt” juist om zodat alles nog open staat
– – indien “ja” “hebben jullie het samen over grenzen gehad en sta je er achter dat je de klappen hebt gekregen die deze striemen veroorzaakten?” “informed consent” vereist natuurlijk inderdaad wel dat er (tevoren) geïnformeerd werd
 – – – indien “samen over grenzen gehad” “luistert jouw partner ook naar echt jouw mening over jouw grenzen?”  Het is niet ongebruikelijk dat grenzen opschuiven maar als zij telkens overschreden worden dan is ook dat een “Red flag”
– – indien “ik had ze verdiend” “heeft jouw Dom(me) uit boosheid geslagen of was het een ‘verdienen’ onderdeel van jullie spel?” het “verdienen” kan onderdeel zijn van het spel wat juist de bottom invloed geeft vanuit het spelverloop òf het kan onderdeel zijn van het beschadigd raken van een slachtoffer van regelmatige mishandeling
– – – indien “verdienen” “kun jij ook zelf invloed uitoefenen op dat ‘verdienen’ van ‘straf’?” “Ja” wijst op spel, “Nee” of “Weinig” is een Red Flag
– – – indien “uit boosheid” “wordt je vaker vanuit boosheid geslagen?” Dit is een duidelijke Red Flag
algemene vraag “Heb jij het gevoel dat jouw partner goed voor je zorgt?” in gezonde BDSM-relaties zowel kan er sprake zijn van pijnspel maar dat er toch veel zorgzaamheid merkbaar is
– een twijfelachtige reactie over zorgzaamheid  een vraag als “helpt jouw partner je te groeien op de gebieden waar jij wilt groeien?” ongezonde relaties kenmerken zich vaak doordat er onvoldoende wederkerigheid is in zorgzaamheid
algemene vraag “Laat jouw partner ruimte voor contact met anderen: vriend(inn)en, familie (andere mensen in de BDSM-scene)?”  ongezonde relaties -zeker met narcistische partners- hebben de neiging om de partner te isoleren
algemene vraag “Hoe is het met jouw zelfwaarde gevoel verlopen sinds het begin van jouw relatie?”  ongezonde relaties zijn vaak te herkennen aan de gestage slijtage van het gevoel van zelfwaarde en trots op jezelf.
 – vervolgvraag “Schaam jij je voor de relatie die je  momenteel hebt?” Enerzijds wordt er in ongezonde relaties vaak gemanipuleerd via schaamtegevoel, anderszins is het gevoel van schaamte ook vaak een signaal dat mensen dingen aan het doen zijn waar zij eigenlijk niet achter staan
algemene vraag “Hoe reageert jouw partner als deze merkt dat jij geniet?” narcistische partners kunnen over het algemeen voornamelijk van het genot van hun partner genieten als dat tot meerdere eer en glorie van hun kunnen is.

Dit is verre van “af”. Dit is een eerste aanzet.

Wanneer jij gedachten hebt over aanvullingen om kink bespreekbaar te maken met jouw klanten (of als jij als kinkster hebt meegemaakt dat jouw behandelaar goede vragen stelde) geef die dan hier mee voor de discussie (wordt niet gelijk geplaatst).

Mogelijk interessant:

  • Mogelijk interessant is het Duluthmodel met “the wheel of Power and Control”* (the Power and Control Wheel by the Domestic Abuse Intervention Programs) om meer feeling te krijgen met een blik op mishandeling en misbruik (Ook al staan er hier -oppervlakkig gezien- zonder meer een aantal zaken genoemd die voor actieve BDSM-ers een reden kunnen zijn voor en betere doorbloeding van de primaire geslachtsorganen wanneer deze in het licht staan van informed consent.


Heb je hier iets aan? Laat het me weten of geef hier commentaar (wordt niet gelijk geplaatst wanneer je voor het eerst reageert).
Alvast bedankt voor je bijdrage
Hans

Commentaar:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.