Gedragscode van Kink-Aware Professionals

Natuurlijk komt een cliënt/patient bij een kink aware behandelaar omdat seksualiteit een rol speelt in het bespreken van zijn/haar haar problemen.

  • Daarom is het belangrijk dat een kink aware behandelaar probeert om seksualiteit waardevrij te benaderen. Een andere vorm van seksualiteit is niet goed of niet slecht, het is
   • mogelijk een onderdeel van de identiteit en
   • op een ander niveau een persoonlijke keuze die
   • minstens gevolgen heeft voor het gedrag

   en voor- en nadelen verdienen een realistische niet-veroordelende benadering in gesprekken en behandelingen.

  •  Gezien het feit dat:
   1.  menselijkerwijs niet verwacht mag worden dat iemand die zich richt op de persoonlijke lustbeleving voldoende oog weet te houden voor zijn/haar cliënt/patiënt, voldoende reflectievermogen weet te bewaren om het welzijn en de lange termijn gevolgen van de gekozen benadering voor ogen te houden,
   2. en gezien het feit dat het middellange en lange termijn van een therapie mede bepaald wordt door de manier waarop een cliënt/patiënt terug zal kijken -ook in gesprekken met zijn omgeving-,
   3. en het simpelweg verboden is in het wetboek van strafrecht (zie bijlage),

   is het ten strengste laakbaar als een kink aware behandelaar zich bezig houdt met de persoonlijke bevrediging van zijn/haar eigen seksuele behoeften, of wanneer hij/zij de schijn wekt daarop gericht te zijn.
   Omdat juist BDSM breder is dan alleen lichamelijk contact, dient iedere behandelaar zich daar zeer van bewust te zijn.


bijlage:

Artikel 249

 1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
 2. Met dezelfde straf wordt gestraft:
  1. de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;
  2. de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen;
  3. degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

Commentaar:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.