“Heteronormatief”

“Heteronormatief”


“Heteronormatief” is de verzameling van maatschappelijk aannames, sociale ideeën en filosofieën die de gedachte voorstaan dat een ‘normale’, heterofiele, één-op-één relatie de norm is.  Binnen dit kader wordt er aangenomen dat dit de enige biologisch mogelijk is, dat er geen andere genderrollen mogelijk zijn en dat man-vrouw de enige bestaande rollen zijn in een monogame relatie.

Overigens wordt dit op geen enkele wijze ondersteund door genetisch wetenschappelijk onderzoek naar trouw bij dieren en naar samenlevingsvormen van dieren. Zelfs “dieren-seks” (seks met andere dan de eigen soort) wordt in de natuur waargenomen.

Advertenties